AB Yeni Bir Istihdam ve Sosyal Inovasyon Programı Başlatıyor

21.01.2014

Avrupa Birliği, inovatif sosyal politika çözümleri ve sürdürülebilir uzun vadeli büyüme ve iş imkânları için İstihdam ve Sosyal İnovasyon Programı’nı (EaSI) başlatıyor. Program, sosyal eşitsizliği ve Üye Ülkeler arasındaki farklılıkları azaltmayı hedefliyor.    

EaSI’nın 2014-2020 yılları için öncelikli faaliyetleri, Üye Ülkelerin emek piyasalarını ve sosyal güvenlik sistemlerini modernleştirmelerine, özellikle gençler arasında istihdam oranlarını artırmalarına yardımcı olacaktır.     

PROGRESS (İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı), EURES (Avrupa İstihdam Servisleri) ve PROGRESS Mikrofinans programlarını tek bir şemsiye program altında toplayan EaSI çerçevesinde, AB düzeyinde iş aramalarını ve iş eşleştirmelerini kolaylaştırmak için özel programlar başlatılacaktır. EaSI, aynı zamanda, sosyal girişimleri desteklemek amacıyla yeni bir finansal araç oluşturacak ve başarıyla yürütülen mikro-finans aracının devamlılığını güvence altına alacaktır.

Programın toplam bütçesi yedi yıl işin 919.469.000 Euro’dur.

Daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/social/easi

Broşür için buraya tıklayınız.