Avrupa Takımı

Avrupa Takımı, “AB Bilgilendirme Seminerleri” aracılığıyla tüm Türkiye'ye hizmet veriyor...

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun 2004 yılından beri uygulamaya geçirdiği bu girişim, Türkiye'nin bütün şehirlerinde AB konusunda bilgilenmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, üniversitelere ve sivil toplum örgütlerine bilgilendirme hizmetleri verilmesini sağlıyor. Kurumların talepleri üzerine Avrupa Takımı Konuşmacıları arasında yer alan uzmanların, AB konusundaki çeşitli toplu çalışma, konferans ve etkinliklere katılmaları destekleniyor. AB'nin değişik politika alanlarında uzman olan yaklaşık 40 Avrupa Takımı üyesi, AB ile ilgili konularda düzenlenen konferans, toplu çalışma, eğitim ve TV programlarına talep üzerine konuşmacı olarak katılmaktadır. Avrupa Takımı etkinlikleri, AB o yıl içinde gerçekleştirilecek etkinlik sayısı, gelen talep, bütçe uygunluğu gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Avrupa Takımı, Türk Hükümeti'nin ve Avrupa Birliği'nin yürüttüğü AB iletişim stratejilerinin eşgüdümüne somut katkı sağlayacak bir araçtır. Delegasyon, bu girişimle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirmiş ve söz konusu bilgilendirme aracının kamu kurumlarında AB konularına yönelik konuşmacı ihtiyacı doğması halinde kullanılabileceğini belirtmiştir.

 

Avrupa Takımı Uzmanlık Alanları:

1. AB hukuku

2. AB-Türkiye ilişkileri

3. AB'nin genişlemesi ve katılım sürecinde Türkiye, Ulusal Program

4. AB kurumları ve işleyişi

5. AB politikaları (Topluluk Müktesebatı)

  •  Malların Serbest Dolaşımı
  •  Kişilerin Serbest Dolaşımı
  •  Sermayenin Serbest Dolaşımı
  •  Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
  •  Şirketler Hukuku f. Rekabet
  •  Tarım h. Balıkçılık
  •  Ulaştırma politikası
  •  Ekonomik ve Parasal Birlik
  •  İstatistik l. Sosyal Politika ve İstihdam
  •  Enerji n. Sanayi Politikası ve KOBİ'ler
  •  Bilim ve Araştırma
  •  Eğitim ve Öğretim
  •  Telekom ve Bilgi Teknolojileri
  •  Kültür ve Görsel-İşitsel Politika
  •  Bölgesel Politika
  •  Çevre
  •  Tüketiciyi Koruma ve Tüketici Sağlığı Politikası
  •  Adalet ve İçişleri
  •  Gümrük Birliği
  •  Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları 

   

6. AB'nin Türkiye'ye mali yardımları

7. Türkiye'de AB fonlarıyla yürütülen projelere katılım; proje hazırlanması ve yönetimi

Avrupa Takımı Konuşmacı Talep Formu