Büyükelçi’nin Mesajı

Avrupa Birliğini (AB) insanlara yakınlaştırmak genellikle sadece Türkiye’de değil aynı zamanda AB içerisinde dahi zorlu bir görev olabilmektedir. AB Bilgi Ağı, işte bu zorlu görevin üstesinden gelmek amacıyla 1997 senesinden bu yana Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir. Bu ağ, tüm vatandaşları, iş çevrelerini, akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşlarını, AB’ye katılım süreci ve AB-Türkiye ilişkileri hakkında bilgilendirmek amacıyla, çok çeşitli bir yelpazede, bilgilendirme toplantıları, konferanslar, çalıştaylar, kültürel etkinlikler ve sergiler düzenlemektedir. Söz konusu ağ 2012 ve 2013 yıllarında, katılım müzakerelerine tamamlayıcı bir unsur olarak, AB ile Türkiye arasındaki “pozitif gündemi” de daha da iyi aktarabilmek amacıyla genişletilecektir.

Sanayi ve Ticaret Odalarının çatıları altında kurulan 21 AB Bilgi Merkezi ve 15 AB Bilgi Noktasının büyük bir heyecanla vermekte oldukları destek göstermektedir ki ticaret sektörü Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini desteklemektedir. Üniversiteler de belirgin şekilde bu sürece katkı vermektedirler. Bunun da ötesinde bizim yaklaşımımız aslında şu gerçeği yansıtmaktadır: AB’ye katılım toplumun katmanlarından ya da Türkiye’nin bölgelerinden sadece birisinin hedefi değildir. Aksine Türkiye’nin tüm illerini ve vatandaşlarını ilgilendirmektedir. Ve ayrıca, katılım süreci ile ilgili reformlar sadece AB tarafından şart koşulan unsurlar değildir ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de bütün vatandaşlara faydası dokunacaktır.

Türkiye’nin farklı illerinde bulunan ortaklarımıza ve tüm halka, AB konusunda bilgiye dayalı bir tartışmanın başlatılmasında gösterdikleri isteklilik, yerel ve bölgesel düzeyde AB Bilgi Ağının güçlendirilmesine sağlamış oldukları destek ve bir iletişim ve diyalog kanalı olmalarından ötürü teşekkür ederim.

Büyükelçi Jean-Maurice Ripert
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı