İlgili baglantilar

AB BİLGİ AĞI ORTAKLARI EUIN NETWORK PARTNERS: ODALAR /ÜNİVERSİTELER/ STK'LAR

Adana Ticaret Odası www.adana-to.org.tr

Çukurova Üniversitesi http://cuedc.cu.edu.tr/

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası www.adiyamantso.org.tr

Türkiye Odalar Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

Ankara Üniversitesi - ATAUM - www.ataum.ankara.edu.tr

Bilkent Üniversitesi- www.bilkent.edu.tr

ODTÜ- http://edc.metu.edu.tr

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası -www.antakyatso.org.tr

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası   www.atso.org.tr

Akdeniz Üniversitesi www.akdeniz.edu.tr/adm

Aydın Ticaret Odası  http://www.ayto.org.tr/

Balıkesir Sanayi Odası  www.bso.org.tr

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası  www.butso.org.tr

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  www.btso.org.tr

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası  www.canakkaletso.org.tr

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası  www. ctso.org.tr

Denizli Sanayi Odası   www.dso.org.tr

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  www.dtso.org.tr

Edirne AB Bilgi Merkezi Edirne Valiliği  www.edirneab.gov.tr

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  erzurumtso.tobb.org.tr

Atatürk Üniversitesi  www.atauni.edu.tr

Eskişehir Ticaret Odası  www.etonet.org.tr

Anadolu Üniversitesi  www.anadolu.edu.tr

Gaziantep Ticaret Odası  www.gto.org.tr

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası  www.giresuntso.com

Hakkari Üniversitesi  www.hakkari.edu.tr

Bahçeşehir Üniversitesi  www.bahcesehir.edu.tr

İstanbul Üniversitesi  www.istanbul.edu.tr/merkezler/iahaum/index.htm

İktisadi Kalkınma Vakfı - İKV  www.ikv.org.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi  http://library.bilgi.edu.tr/screens/edc.html

Marmara Üniversitesi  http://avrupa.marmara.edu.tr/

ESİAD-Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği  www.esiad.org.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi  www.deu.edu.tr

Ege Üniversitesi  www.ege.edu.tr/kutuphane

Kars Ticaret ve Sanayi Odas www.karstso.tobb.org.tr/http://www.karstso.tobb.org.tr/

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası www.kastamonutso.tobb.org.tr/

Kayseri Ticaret Odası  www.kayserito.org.tr

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası www.kilistso.tobb.org.tr/

Kocaeli Sanayi Odası  www.kosano.org.tr

Konya Sanayi Odası www.kso.org.tr/

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası  www.mardintso.tobb.org.tr

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası www.mtso.org.tr

Rize Ticaret ve Sanayi Odası www.rizetso.org/

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  www.samsuntso.org.tr

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası  www.sivastso.org

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  www.sutso.org.tr

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası  www.sirnaktso.org.tr

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  www.ttso.org.tr

Van Ticaret ve Sanayi Odası  www.vatso.org.tr

 

TURKISH INSTITUTIONS

AB Bakanlığı  www.abgs.gov.tr / www.ab.gov.tr

Dışişleri Bakanlığı  www.mfa.gov.tr

Türk Ulusal Ajansı http://www.ua.gov.tr

EU INSTITUTIONS

Adalet Divanı  http://curia.europa.eu

Ajanslar ve Diğer Yapılar  http://europa.eu/agencies/index_en.htm

Avrupa Birliği Konseyi  www.coe.int

Avrupa Komisyonu http://ec.europa.eu/index_en.htm

Avrupa Merkez Bankası http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Avrupa Parlamentosu  http://www.europarl.europa.eu

Bölgeler Komitesi  http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html

Ekonomik ve Sosyal Komite http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home